top of page

על התוכניות

1. Zoom in

הכשרה יישומית בהעצמה אישית, הכוללת פיתוח מיוניות ניהול בינאישיות ומקצועיות מתקדמות, למנהלים בדרג ביניים, לצד מנטורינג ולמידת עמיתים.

2. אחריות תאגידית (בשיתוף ארגון מעלה)

הכשרה יישומית למנהלי אחריות תאגידית המשלבים בין עולם החקר והאקדמיה למגמות מובילות מהשטח בארץ ובעולם. 

3. ניהול למנהלי עמותות ומחלקות תיירות

הכשרה יישומית בתחומי הניהול בשילוב עם חשיפה למגמות בארץ ובעולם.

4. אקטואריה וניהול סיכונים

התוכנית היחידה מסוגה בארץ, שמשלבת בין תחום האקטואריה וניהול הסיכונים כתחומים משלימים ומפרים האחד את השני. 

bottom of page