top of page
image.png

תוכנית הימם برنامج هِمَم

לנהל, להוביל ולהשפיע

תוכנית הימם برنامج هِمَم

תוכנית הימם היא תוכנית לימודים המשלבת תואר שני במנהל עסקים (MBA) יחד עם תוכנית לפיתוח מנהלים ובליווי אישי ע"י מנטורים. התוכנית משותפת ליחידה לפיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועמותת ינאביע.

מטרתה של תוכנית הימם היא לפתח את המיומנויות האישיות של אנשי ניהול בחברה הבדואית להתמודדות ניהולית בסביבה עסקית/ציבורית דינמית תוך מיצוי הפוטנציאל הגלום בהם. התוכנית תפעל להעניק למשתתפים תואר שני בתוספת תוכנית לווי שתקנה להם כלי ניהול פרקטיים ומתקדמים תוך התנסות עצמית. בכך נוכל לייצר אצל המשתתפים יכולת מנהיגות ניהולית עם ראייה רחבה, רלוונטית ועדכנית שתהווה מנוף ליצירת עתודת ניהול איכותית ומשפיעה בקרב החברה הבדואית.

 

התוכנית, מכוונת לחולל שינוי אישי משמעותי תוך שהיא מתמקדת בפיתוח היכולות הניהוליות של המנהל הבדואי ובכלל זה מעניקה ארגז כלי ניהול מתקדם, מפתחת את מערך הקשרים של המשתתף בתוכנית, מעצימה את יכולתו לזהות הזדמנויות, לקדם פרויקטים ומיזמים ומסייעת לו להפוך למנהל בכיר.

המשתתפים בתוכנית ילמדו בתוכנית הלימודים הרגילה של המחלקה ויקבלו את מעטפת הליווי הניהולי כקבוצה ייעודית.

בניית וקידום מנהיגות ניהולית בכירה ואיכותית במגזר העסקי, הציבורי והחברתי,

תוך מתן הכלים הנחוצים ובדגש על הפיתוח האישי והמקצועי של המשתתפים וקידום ערכי סובלנות, דו-קיום וגישור על הפערים בין האוכלוסיות השונות בחברה. 

מטרות התוכנית:

קידום עתודת ניהול מקצועי בקרב גברים ונשים בחברה הבדואית

 • שילוב הבוגרים בתפקידי ניהול בכיר בכלל המגזרים.

 • יצירת תודעה של מנהיגות ניהולית איכותית בחברה הבדואית.

 • יצירת תודעה בחברה הבדואית של ניהול ככלי להשפעה, התקדמות והובלה חברתית.

 • פורום בוגרים שיהווה מגדלור לדור העתיד של המנהיגות בחברה הבדואית.

החזון שלנו

השותפים לתוכנית

תוכנית הימם מובלת על ידי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יחד עם פעילים חברתיים מהחברה הבדואית, ד"ר מוחמד אלנבארי (מנכ"ל עמותת ינאביע) ופרופ' ג'האד אלסאנע (המחלקה למדעי מחשב אוניברסיטת בן גוריון).

 

       ועדת היגוי

ועדת ההיגוי תהיה אמונה על הגדרת המטרות והיעדים של התוכנית, גיוס שותפים, הכוונה מקצועית וגיוס תמיכה לקידום מרכיבי הפעילות השונים. ועדה זו תכלול 6-7 משתתפים לרבות נציגי צוות ההובלה של הפקולטה לניהול, בכירים מהשותפים לתוכנית מקרב המגזר העסקי ובכירים מהחברה הבדואית.

 

       מנטורים

כחלק מתהליך קידום פרויקטים אישיים במהלך התוכנית לכל פרויקט בתוכנית יהיה מנטור. מנטורים אלו הינם בעלי ניסיון רב ויחשפו את המשתתפים לכלים בעלי ערך שיתרמו לקידום הפרויקטים.

אייקון מקבילית.png
אייקון מקבילית.png

מבנה התוכנית

תוכנית הימם משלבת הכשרה אקדמית יחד עם תוכנית ייעודית לפיתוח אישי ומקצועי:

תנאי קבלה

03.

עמידה בתהליך המיון לתוכנית פיתוח מנהלים

02.

ניסיון ניהולי תעסוקתי של שנתיים לפחות במגזר העסקי, הציבורי או החברתי

01.

עמידה בתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים (MBA) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
בוגרי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה.

* בוגרי תואר ראשון שאינם עומדים בממוצע יזומנו ליום מיונים והערכה במחלקה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של המחלקה.

תהליך המיון

תהליך המיון לתוכנית לפיתוח מנהלים כולל מספר שלבים:

leadership.png

יום מיון
וראיון אישי

document.png

מילוי טופס הרשמה
ושליחת קו"ח 

 • יום ג׳, 07 במאי
  Be'er Sheva
  07 במאי 2024, 18:00 – 19:30
  Be'er Sheva, David Ben Gurion Blvd 1, Be'er Sheva, Israel
  07 במאי 2024, 18:00 – 19:30
  Be'er Sheva, David Ben Gurion Blvd 1, Be'er Sheva, Israel
 • יום ה׳, 02 במאי
  ZOOM
  02 במאי 2024, 18:00 – 19:30
  ZOOM
  02 במאי 2024, 18:00 – 19:30
  ZOOM
  מפגש חשיפה לתוכנית הימם: * פרטים על התוכנית * מפגש עם צוות התוכנית * שאלות ותשובות
bottom of page