top of page
Computer with Graph

אקטואריה וניהול סיכונים
 

תוכנית הלימודים באקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד. תוכנית יוקרתית זו הינה ייחודית בארץ בכך שהיא משלבת הן את תחום ניהול הסיכונים והן את תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד את השני ושמה דגש על הידע המקצועי והפרקטי בתחומים אלו. 

רקע

התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד. תכנית יוקרתית זו הינה ייחודית בארץ מכיוון שהיא שמה דגש על הידע הפרקטי, התמחותי והמקצועי בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה, כאשר הביקוש לאנליסטים ומומחים בתחום זה הולך וצובר תאוצה.

בנוסף, ייחודיות תכנית זו נובעת מכך שהיא משלבת הן את תחום ניהול הסיכונים והן את תחום האקטואריה ככלים משלימים ומפרים האחד את השני. בסיום התכנית המשתתפים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את עתידם. העוסקים במלאכת ניהול הסיכונים והאקטואריה הינם בעלי השפעה מכרעת על המשק ועל הפרט והחברה. התוכנית תכשיר את בוגריה לעולם הפיננסים והביטוח לצד אחריות חברתית כבעלי כוח משפיע בתחומם.

התוכנית הלימודית שמה דגש על הידע המקצועי וההתמחותי ועל מתן כלים פרקטיים. התוכנית מכשירה את בוגריה לעולם הפיננסים והביטוח לצד אחריות חברתית ומקנה להם כלים להיות בעלי השפעה בתחומם. התכנית מהווה קרקע לעבודה כאנליסטים, אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע נרחב, עדכני ופרקטי. אנו מאמינים שהביקוש לשירותים של בוגרי התוכנית יהיה גבוה ובסיומה המשתתפים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את עתידם.

 

התכנית משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה ומוקפדת המניחים ידע קודם בסטטיסטיקה ובמימון. תכנית הלימודים מדגישה מצוינות בזמן הלימודים ודורשת מן הסטודנטים אחריות, התמדה ורצינות כדי להצליח בלימודים.

ייחודיות התוכנית

 • מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית בתחומים הנלמדים: אקטואריה, ניהול סיכונים, מימון. 

 • בוגרי התוכנית יקבלו ידע נרחב, עדכני ויישומי אשר יאפשר להם לשמש כמנתחי אקטואריה ומנהלי סיכונים וירכשו מקצוע מבוקש לחיים.

 • הלימודים מתקיימים כהרצאות, בשילוב תרגולים מעשיים וניתוח מקרים, בדגש על שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה ורכישת מיומנויות תוך ניתוח ופתרון מקרי בוחן שונים המבוססים על פרקטיקה מעשית.

כללי

התכנית מיועדת לכל המעוניינים לרכוש מקצוע ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה, כמנתחי ניהול סיכונים ואקטואריה.

משך התכנית הינו שלושה סמסטרים רצופים,​ 6-8 שעות אקדמיות למפגש, במשך כשנה.

הלימודים בתכנית נערכים בימי שני בין השעות 14:30 עד 19:00.

להלן הקורסים בחלוקה לסמסטרים:

סמסטר ג' (12 מפגשים)

 • תמחור חוזי ביטוח חיים

 • שיטות סטטיסטיות בניתוח סיכונים

סמסטר ב' (13 מפגשים)

 • תמחור חוזי פנסיה

 • סמינר במתמטיקה אקטוארית

 • יישומי מחשב

  סמסטר א' (12 מפגשים)

 • ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים

 • תרחישי קיצון בעולם הפיננסי

הערה : יינתן פטור לקורסים בסמסטר א' לזכאים 

למסיימי התכנית בהצלחה תוענק תעודת גמר באקטואריה וניהול סיכונים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 • תנאי הקבלה לתכנית - תואר ראשון לפחות 

 • פתיחת הקורס מותנית בכמות משתתפים

 • המשתתפים המשתלבים בתכנית נדרשים לידע קודם בסטטיסטיקה והסתברות וביסודות המימון - לרשימת הנושאים לחץ כאן.

מנהלי התכנית

פרופסור_רמי_יוסף.jpg

יועץ אקדמי

פרופ' רמי יוסף

בעל שם עולמי באקטואריה ומימון

TomerEdit.jpg

מנהל אקדמי

 ד"ר תומר שושי

מומחה בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה המימונית

עלות ההשתתפות בתכנית תלויה במועד הרישום:

 • עד 01.01.23        13,750 ₪

 • עד 19.04.23        14,500 ₪

bottom of page