top of page

Zoom In

Zoom In הינה תכנית העצמה אישית, הכוללת פיתוח מיומנויות ניהול בינאישיות ומקצועיות מתקדמות, למנהלים בדרג ביניים, לצד מנטורינג ולמידת עמיתים

רקע

בשנים האחרונות נדרשים מנהלים ומנהלות להתנהל בסביבה דינאמית, שמשתנה בקצב מהיר ולעיתים אף לא ניתנת לחיזוי. משבר הקורונה, שהופך למשבר מתמשך ומתגלגל הינו דוגמא אחת לכך. כדי לצלוח את האתגרים החדשים ה"נוחתים" על הארגון חדשות לבקרים, מנהלי הארגון חייבים להיות מצוידים בתפיסה ניהולית מערכתית וגמישה וכלים  ניהוליים הנותנים מענה בזמן אמת למורכבות הסביבתית.

שכבת מנהלי הביניים בארגון מהווה נדבך חשוב וחיוני להצלחת הארגון בכללותו. בנוסף לאתגרים הניהוליים שכל המנהלים חווים בארגון, לשכבה זו אתגרים נוספים מעצם היותם המתווכים המרכזיים בשרשרת הניהול. מנהלים ומנהלות אלו מתמודדים עם הצורך בהובלה והטמעת האסטרטגיה הארגונית, בניהול תהליכי שינוי והגברת מוטיבציה ומחויבות מנהלים ועובדים -  כל זאת בצל מצב מתמשך של אי וודאות ומשבריות, ולעיתים קרובות במצב של ניהול מרחוק.

מטרות התוכנית

Zoom In נוצרה מתוך מטרה להקנות תפיסה ניהולית מערכתית, תוך פיתוח מיומנויות אישיות ובינאישיות לדרג הניהול הביניים. בין המטרות שיושגו במסגרת Zoom In:

 • פיתוח תפיסה מערכתית עם דגש על תפיסה המנהל כמגשר

 • פתירת בעיות מורכבות ודילמות ניהוליות עם דגש על ניהול בתקופה של אי וודאות

 • יצירת קבוצת עמיתים ולמידה מתוכה כחלק מלמידת עמיתים

 • העצמה אישית תוך קבלת משוב שיטתי, שיקוף עצמי ושיפור מתמיד

 • פיתוח מיומנויות אישיות ובינאישיות

 • בניית חוסן אישי

 • מתן כלים פרקטיים עדכניים לניהול עצמי ולניהול עובדים

ייחוד התוכנית

Zoom In משלבת מספר מאפיינים ייחודיים:

 1. ליווי ומנטורינג אישי ו/או הקבוצתי יינתנו למשתתפים על ידי יועצת ארגונית בכירה לאורך כל הקורס. כך, לצד מתן כלים יישומיים והעמקת יריעת התוכן - מתאפשרת צמיחה אישית ו"זום אין" למיומנויות האישיות הקריטיות לתפקוד מיטבי בעולם הניהול.

 2. בכל מפגש נשזרים כלים ניהוליים יישומיים חיוניים עם מחקרי שטח ומודלים תאורטיים כבסיס ועיגון לכלים מעשיים אלו.

 3. התכנית מאפשרת הפקת תובנות אישיות ולמידת עמיתים משמעותית לצד ניתוח היבטי ראייה מערכתית.

 4. קבלת אירוע מתגלגל בתחילת הקורס שילווה את כל הנושאים, תוך כדי ניתוח ודיון.

 5. משימת שטח תינתן בין מפגש למפגש וכחלק מהצמיחה האישית יתבקשו המשתתפים להציב יעדים אישיים ומקצועיים

נושאי הלימוד העיקריים

 • ניהול T - ניהול מימשקים דרך קולבורציה 

 • ניהול השינוי

 • ניהול על פי אילוצים, כולל קבלת החלטות 

 • ניהול עובדים מרחוק

 • תורת המשחקים וחוכמת ההמונים ככלי ניהולי  

 • בניית תרבות ארגונית חזקה, חסינה וגמישה ( agility ) 

 • ניורו- מנהיגות עם דגש על Mindfulness

 • תפיסה עצמית ויציאה מאיזור הנוחות 

 • גמישות מחשבתית והתנהגותית עם דגש על בניית חוסן אישי

 • פיתוח בינה חברתית – מ EQ  ל  CQ  

 • פיתוח מנהיגות מבוססת כוח אישיות ומנהיגות אותנטית 

 • ניהול על פי חוזקות

 • ניהול השונות בארגון בראי המשאב האנושי

 • תקשורת בינאישית ועבודת צוות (מפגש שגם משמש בסיס לניהול T)

כללי

מרצים

ד"ר איריס כהן-קנר

ד"ר תמר איציקזון

ד"ר אלכס פוריש

אלעד הולנדר

מרצים נוספים מהתעשייה ישולבו במפגשים השונים

משך התוכנית

16 מפגשים בני שעתיים (בזום) אחת לשבועיים

מובילי הפעילות

ניהול אקדמי: ד"ר איריס כהן-קנר וד"ר שרון ברקן

אוכלוסיית היעד

מנהלים בדרג ביניים עם ניסיון ניהולי של לפחות שנתיים 

שותף תעשיה

נילי פוקס, סמנכ"לית משאבי אנוש, חברת "דורות-ארי"

bottom of page