top of page

פייתון למנהלים

הקורס "פייתון למנהלים" מאפשר היכרות עם כלי ניהולי ראשון במעלה לתהליכי חקר, ניתוח ובניית מודלים להחלטות אסטרטגיות תוך חשיפה והתנסות בעולם התכנות.

רקע

פייתון (Python) היא שפת תכנות נפוצה בעיקר בשל כך שהיא קלה ומהירה לשימוש, אינטואיטיבית ובעלת תחביר פשוט וקליט. באמצעות הפייתון ניתן לבסס הערכות ביחס לישימות של פרויקטים, בעולם הניהול, שפת הפייתון מאפשרת תהליך חקר, ניתוח ובניית מודלים להחלטות אסטרטגיות. כל אלו הופכים אותה לכלי ניהולי משמעותי במיוחד גם לאנשי ניהול בלי רקע או ניסיון בפיתוח/תכנות. 

מטרות הקורס

מטרת הקורס לתת כלים ישומיים בהם יוכלו להשתמש המנהלים בבואם לנהל תהליכים בארגון בו הם עובדים.

ייחוד הקורס

הקורס "פייתון למנהלים" משלב מספר יתרונות 

  1. מותאם למשתתפים ללא ידע קודם בפיתוח/תכנות

  2. מתמקד בעולמות תוכן ניהוליים - שיווק, אסטרטגיה וכיו"ב. 

  3. מהווה בסיס לקורסים מתקדמים או להמשך למידה עצמית. 

  4. בוגרי הקורס זוכים לתעודת סיום של המרכז להכשרת מנהלים בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

נושאי הלימוד העיקריים

  • עקרונות התכנות בפייתון

  • תרגול כתיבת קוד

  • כלי ניתוח

  • פעולות ניתוח מורכבות

  • בניית מודלים ועוד 

כללי

מחירים

לנרשמים עד 25/2 - 1,500 ש"ח

לנרשמים אחרי 26/2 - 1,600 ש"ח 

סטודנט/בוגר הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר - 1,400 ש"ח

שיטת ההוראה

הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, תרגול ועבודה בכדי להטמיע את החומר הנלמד. במידת האפשר יתבצעו המפגשים בקמפוס אונ' בן-גוריון.

משך הקורס

10-12 מפגשים  |  40 שעות אקדמיות 

 

מועד פתיחת הקורס

מרץ 2021

bottom of page