top of page

חשיבה שיווקית-ניהולית ארגונית

מסלול חשיבה שיווקית-ניהולית ארגונית בא לספק ידע וכלים למנהלים בדרגי הביניים על עולם השיווק , חשיבותו לארגון, התרומה וההירתמות האפשרית של מחלקות הארגון מפעילות שיווקית נכונה והדרך לביסוס ממשקי עבודה עם יחידת השיווק

רקע

השיווק מהווה מרכיב קריטי בפעילותם של ארגונים ונקודת החיבור שלהם עם סביבתם. התהליכים השיווקיים אותם מבצעים ארגונים כוללים ניתוחי התחרות, זיהוי צרכים ומגמות, אפיון מוצרים, שימור הבידול, בחינת אפשרויות חדירה לשווקים חדשים ומרכיבים רבים נוספים. בשל כך לפעילות השיווקית השפעה מכרעת על גיבוש האסטרטגיות הארגוניות ובכך גם על הצלחתו בטווח הקצר, בינוני וארוך.

 

בשנים האחרונות עלתה חשיבותה של תפיסת חווית לקוח לחברות והיא הפכה למרכיב משמעותי בניהול מערכת היחסים עם הלקוחות. מחלקת השיווק בדרך כלל מובילה את תפיסה זו, אולם לצורך התנהלות תקינה ומיצוי ההזדמנויות שהיא מציגה נדרש שיתוף פעולה וחיבור של כל מחלקות החברה.

מטרות התוכנית

מסלול חשיבה שיווקית-ניהולית ארגונית נוצר מתוך מטרה מתוך מטרה להקנות תפיסה ניהולית-שיווקית, תוך פיתוח מיומנויות אישיות ובינאישיות לדרג הניהול לפעול בצורה יעילה עם מחלקת השיווק ובכך להעצים את סיכויי הצלחת הארגון. בין המטרות שיושגו במסגרת המסלול:

 1. הכרות עם עולמות תוכן מרכזיים בשיווק

 2. הבנת תפקיד השיווק בארגון תוך כדי התנסות מעשית

 3. חשיפה למגמות על בתחום השיווק (כגון חווית לקוח)

 4. מתן כלים לדיאלוג מקצועי פנים ארגוני וממשקי השיווק

אוכלוסיית היעד

המסלול מתאים למנהלים שרוצים להתקדם לתפקידים בכירים יותר/ לשדרג את הידע המקצועי שלהם/ להיות בעלי ראיית מאקרו-ארגונית/פשוט מתעניינים בשיווק -   לשם כך אנחנו כאן.

ייחוד התוכנית

ככלי לפיתוח מיומנויות אישיות תוך מיקוד בארגונים מהם מגיעים המשתתפים ולצורך מתן כלים יישומיים המסלול משלב מספר מאפיינים ייחודיים:

 1. ליווי ומנטורינג אישי ו/או קבוצתי יינתנו למשתתפים לצורך ניתוח ממשקי העבודה הארגוניים ומיקסום התרומה וההיתרמות של המנהלים לפעילות השיווקית הארגונית על ידי יועצת שיווק בכירה.

 2. בכל מפגש יוצגו מקרי מבחן (Case Studies) וישולבו מספר תרגולים. חלק מהם יהיו ממוקדים בדוגמאות ומקרי מבחן אותם יביאו המשתתפים.

 3. המשתתפים יבחרו נושא רלוונטי מעולם התוכן של תפקידם ומקום עבודתם ויעבדו עליו במקביל לקורס בקבוצה או באופן עצמאי.

נושאי הלימוד העיקריים

 • תפיסת חווית לקוח

 • אסטרטגיה שיווקית

 • טכנולוגיות עיקריות בעולם השיווק

 • מגמות בעולם השיווק

 • פרסום בעולם משובש

 • תפיסות שיווקיות שונות

 • אסטרטגיה שיווקית

 • הכנה עצמאית לשיעור הבא- מיתוג

 • מיתוג

 • חווית לקוח

bottom of page