top of page

פיתוח מנהלים-מובילים חברה

בשיתוף עם התאחדות התעשיינים – מחוז דרום

התכנית לפיתוח מנהלים-מובילים חברה מספקת מיומנויות ניהוליות להתמודדות עם אתגרי העידן המודרני וההזדמנויות שהוא מציג למנהל ולארגון בו הוא עובד.

רקע

העשור האחרון חושף את התעשיה ומנהליה למגוון רחב של אתגרים ומעצים את הצורך בהתנהלות יעילה בסביבה משתנה. משברים גלובליים לרבות מגפת הקורונה, פיתוח קשרי מסחר עם שווקים חדשים בעלי פוטנציאל רב, ותמורות בעולם הגלובלי השתלבו במגמות שמלוות את המנהלים בשנים האחרונות. שינויים אלו הביאו לתמורות רבות במאפייני העובדים וההעסקה, שילוב טכנולוגיות חדשות והעצמת התחרות. השינויים הרבים והצורך להתייעל ולהתפתח בעולם הדינמי, דורשים מהמנהל להתמודד עם אתגרים תוך ניסיון למצות את הפוטנציאל שבהזדמנויות הנקרות בדרכו. לשם כך המנהל נדרש לפתח מיומנויות מגוונות לצורך מילוי תפקידו לרבות קבלת החלטות, ניהול אפקטיבי של עובדים ומשימות, מנהיגות, התמודדות עם לחצים, תכנן והוצאה לפועל של תוכניות עבודה וניהול הממשקים עם גורמים מהארגון וסביבתו.

מטרות התוכנית

  1. פיתוח מיומנויות לקבלת החלטות ופתרון דילמות ניהוליות

  2. שיפור מיומנויות ניהול צוות ופיתוח מנהיגות אישית וארגונית

  3. העצמת היכולת להתמודד משברים

  4. מתן כלים למנהיגות ולניהול שינוי

ייחוד התוכנית

העולם מתקדם בקצב מהיר. הידע והתמורות הם מהירים. הייחוד של התוכנית הוא בהקניית כלים עדכניים למנהלים. התוכנית מיועדת למנהלים אשר רוצים להתעדכן בידע חדש ולרענן את הרישות העסקי חברתי שלהם.

נושאי הלימוד העיקריים

  • תורת ההחלטות

  • ניהול רגשות בארגונים

  • אתגרים בניהול משאבי אנוש

  • חזון ומנהיגות בעיתות משבר

  • ניתוח ופתרון דילמות ניהוליות מורכבות

כללי

מרצים

ד"ר - גרנית אלמוג-ברקת 

ד"ר דורית אפרת טרייסטר

ד"ר שרון ברקן

קובי בר-שלום

ד"ר חן כהן

ד"ר איריס כהן-קנר

ד"ר אלון ליסק

משך התוכנית

5 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כ"א

אוכלוסיית היעד

מנהלים המעוניינים לרכוש כלים יישומים ומיומנויות להתמודדות עם אתגרי הניהול הנוכחיים

מנהלי כוח אדם

מנהלי צוותים

מובילי הפעילות

ניהול התוכנית: קובי בר-שלום

bottom of page